T
> www.wellion.ba/bs/../gdje_kupiti/t

 

Naziv Mjesto Telefon Adresa
IBN SINA Teočak TEOČAK 061 300 753 Centar bb, Dom zdravlja Teočak
MOJA APOTEKA TESLIĆ TESLIĆ 053 430 910 Svetog Save br. 78
MEDIFARM TEŠANJ 032 656 040 Osmana Pobrića bb
TEFARM TEŠANJ 032 650 140 Maršala Tita bb
HERBAFARM TEŠANJ 032 650 540 Braće Pobrić bb
MINT-PHARM TEŠANJ 032 653 633 M.M.Smailbegovića bb
LAŠVA-LIJEK  TRAVNIK TRAVNIK 030 512 333 Bosanska 99
TILIA TRAVNIK 030 518 499 Bosanska 143
MOJA APOTEKA STARI PLATAN TREBINJE 059 260 086 Njegoševa 2
GALEN TREBINJE 059 261 985 Trebinjskih brigada
AMILED TURBE 030 530 588 Bosanska bb
AR-FARM TUZLA 035 228 712 Osmana Vilovića 12
DUR-FARM ogranak 2 TUZLA 035 274 560 Tržni Centar Dramar
EUROFARM CENTAR MERCATOR TUZLA 035 301 739 II Korpusa Armije BiH bb
EUROFARM EDAL 1 TUZLA 035 263 436 Armije BiH 17
EUROFARM EDAL 2 TUZLA 035 274 560 15. Maja, Brčanska Malta, TC "Sjenjak"
EUROFARM EDAL 3 TUZLA 035 382 142 Kiseljak bb
GRADSKE APOTEKE TUZLA, apoteka DOM ZDRAVLJA TUZLA 035 280 785 Albina i Franje Herljevića br.1
GRADSKE APOTEKE TUZLA, apoteka BANOVIĆI TUZLA 035 875 557 Branilaca Banovića 49
GRADSKE APOTEKE TUZLA, apoteka BUKINJE TUZLA 035 207 101 Bukinjska 188
GRADSKE APOTEKE TUZLA, apoteka HUSINO TUZLA 035 803 036 Husinjske Partizanske Čete 2
GRADSKE APOTEKE TUZLA, apoteka LIPNICA TUZLA 035 806 378 Proleterskih brigada br.85
GRADSKE APOTEKE TUZLA, apoteka MRAMOR TUZLA 035 810 828 26. Augusta bb
GRADSKE APOTEKE TUZLA, apoteka NARODNA TUZLA 035 257 332 Turalibegova 16
GRADSKE APOTEKE TUZLA, apoteka SJENJAK TUZLA 035 250 471 Ismeta Mujezinovića
GRADSKE APOTEKE TUZLA, apoteka SLATINA TUZLA 035 280 784 Albina i Franje Herljevića br.3
GRADSKE APOTEKE TUZLA, apoteka SOLITER TUZLA 035 252 498 M.Tita br.151
MEDEX PHARM IRAC TUZLA 035 321 230 Rudarska 71
MEDEX PHARM 8 SLAVINOVIĆI TUZLA 035 225 024 Žarka Vukovića 1
MEDEX PHARM 7 TUZLA TUZLA 035 277 203 Maka Dizdara Stupine B7 / 6
PAŠEVIĆ LUKE TUZLA 035 293 319 Franje Markovića 1
PAŠEVIĆ SJENJAK TUZLA 035 252 244 Ismeta Mujezinovića 33
PHARMACOM TUZLA 035 260 053 Aleja Alije Izetbegovića 1
PHARMACOM, ogranak FARMTEX TUZLA 035 319 860 Novi T.C. Slatina
TIGRIS PHARM BRČANSKA MALTA TUZLA 035 277 250 Maršala Tita
OS PHARM Slavinovići TUZLA Ušće C10
IBN SINA Brčanska Malta TUZLA 035 252 338 Prve tuzlanske brigade 5, Superblok
IBN SINA Sjenjak TUZLA 035 278 183 Ismeta Mujezinovića 29, Sjenjak B-blok
IBN SINA Stupine 1 TUZLA 035 252 057 Mehmedalije Maka Dizdara 22, Stupine B5
IBN SINA Stupine 2 TUZLA 035 278 412 Stupine B2
IBN SINA Slatina 1 TUZLA 035 280 645 Albina Herljevića 4
IBN SINA Slatina 2 TUZLA 035 211 711 Albina Herljevića 8
IBN SINA Irac TUZLA 035 310 250 Rudarska 55

Ova stranica sadrži informacije o proizvodima koje su namijenjene širokoj populaciji i mogu sadržavati detalje o proizvodu koje nisu dostupne ili dozvoljene u vašoj zemlji. Molimo da imate na umu da ne preuzimamo nikakvu odgovornost spram pristupa takvim informacijama koje se mogu kositi sa zakonskim regulama ili zloupotrebom u vašoj zemlji.