S
> www.wellion.ba/bs/../gdje_kupiti/s

 

Naziv Mjesto Telefon Adresa
DUR-FARM ogranak 1 SAPNA 035 598 410 Žrtava genocida u Srebrenici bb
LOTUS SARAJEVO 033 677 944 Džemala Bijedića 102
PHYTO-PHARM SARAJEVO 033 465 869 Bulevar Mimar Sinana 1
APOTEKE SARAJEVO SARAJEVO   www.apoteke-sarajevo.ba
EUROFARM MERCATOR SARAJEVO 033 716 926 Ložionička 16
DINA SARAJEVO 033 716 000 Bulevar Meše Selimovića bb
IKANOVIĆ SARAJEVO 033 206 432 Patriotske lige 22
IBO & CO SARAJEVO 033 760 845 Teheranski trg 7
TARA SARAJEVO 033 714 715 Azize Šaćirbegović 80a
VEDYPHARM SARAJEVO 033 232 300 Panjina kula 78
ANIS SARAJEVO 033 464 176 Trg solidarnosti 39
AL-TAWIL SARAJEVO 033 466 281 Hamdije Kapidžića 3-4
LUPRIV VRAZOVA SARAJEVO 033 213 579 Vrazova 22
LUPRIV GRBAVICA SARAJEVO 033 812 561 Grbavička 85
LUPRIV 8 SARAJEVO SARAJEVO 033 616 980 Milana Preloga 2a
REMEDIA 3 SARAJEVO 033 261 866 Jovana Bijelića 1
EUROFARM MARKALE SARAJEVO 033 223 842 Markale bb
EUROFARM BBI Centar SARAJEVO 033 259 515 Trg djece Sarajeva 1
EUROFARM ALIPAŠINO POLJE SARAJEVO 033 760 190 Trg solidarnosti 35
MAGISTRAT FARMES SARAJEVO 033 769 430 Omladinskih radnih brigada 9
MY MEDICO SARAJEVO 033 225 715 Koševo 17
LA VITA SARAJEVO 033 641 177 Envera Šehovića 8
PHARMAMED 2 SARAJEVO 033 208 003 Hamdije Kreševljakovića bb
LUPRIV 9 SARAJEVO SARAJEVO 033 423 676 Trg nezavisnosti 16
ALTHEA SARAJEVO 033 218 188 Koševo 32
BARDAKČIJE SARAJEVO 033 444 411 Bardakčije 23
DELFIN SARAJEVO 033 713 370 Trg heroja 3
EUROFARM NEDŽARIĆI SARAJEVO 033 760 090 Trg solidarnosti
EUROFARM HRASNICA SARAJEVO 033 429 366 Šehitluci 2
GALENUS SARAJEVO 033 668 585 Hiseta 17
APOTEKA GRAL, ogranak Dobrinja 2 SARAJEVO 033 451 832 Omladinskih radnih brigada 3
APOTEKA GRAL, ogranak Dobrinja 1 SARAJEVO Hamdije Kapidžića 5-6
IBO & CO, ogranak Jezero SARAJEVO 033 214 444 Patriotske lige 35
LA VITA SARAJEVO 033 641 177 Envera Šehovića 8
LAMELA ŠIP SARAJEVO 033 244 344 Dejzina Bikića L2/PP-1/P
LUPRIV 11 SKENDERIJA SARAJEVO 033 216 505 Skenderija 5
LUPRIV 14 SARAJEVO SARAJEVO 033 803 097 Džemala Bijedića 39
LUPRIV 17 SARAJEVO 033 237 410 Obala Isha-bega Ishakovića 7
MONIS SARAJEVO 033 592 520 Franca Lehara 2
OTOKA A2 SARAJEVO 033 546 121 Džemala Bijedića 123
PHARMACIA pharma shop SARAJEVO 033 520 047 Vrbanja 1
PHARMAMED BAŠČARŠIJA SARAJEVO 033 570 890 Luledžina bb
STUP SARAJEVO 033 635 091 Hifizi Bjelevca 80
STUP II SARAJEVO 033 621 702 Dobrinjska 5
UNA LIJEK SARAJEVO 033 673 732 Safeta Zajke 322
VEDAM SARAJEVO 033 430 305 Spasoja Blagovčanina 13
VERDANT SARAJEVO 033 634 604 Hifzi Bjelavca 36
VERDANT 1 SARAJEVO 033 713 165 Bihaćka 1
VITA SARAJEVO 033 468 801 Trg ZAVNOBIH-A 19
ALIPAŠIN MOST SARAJEVO 033 801 079 Safeta Zajke 11a
ČELEBIĆ SARAJEVO 033 524 945 Adema Buće 1
PHARMACENTAR SARAJEVO 033 216 439 Kevrin potok 3
LUPRIV 21 SARAJEVO 033 452 325 Trg nezavisnosti 16
LUPRIV 19 SARAJEVO 033 616-980 Milana Preloga 2a
REVITA SARAJEVO 033 714 085 Azize Šačirbegović 16
SVETI NIKOLA SOKOLAC Cara Lazara bb
GRACIA SOKOLAC 057 448 701 Cara Lazara bb
ELIXIR SOKOLAC Cara Lazara 24
GRADSKA APOTEKA SREBRENIK SREBRENIK 035 640 499 Zlatnih ljiljana bb
MEDEX PHARM Srebrenik SREBRENIK 035 645 717 Ulica 1. Marta
IBN SINA Srebrenik 2 SREBRENIK 035 644 151 Zlatnih ljiljana bb, ZTC 2
LA VITA PZU STJEPAN POLJE, GRAČANICA 035 793 222 Stjepan Polje

Ova stranica sadrži informacije o proizvodima koje su namijenjene širokoj populaciji i mogu sadržavati detalje o proizvodu koje nisu dostupne ili dozvoljene u vašoj zemlji. Molimo da imate na umu da ne preuzimamo nikakvu odgovornost spram pristupa takvim informacijama koje se mogu kositi sa zakonskim regulama ili zloupotrebom u vašoj zemlji.