G
> www.wellion.ba/bs/../gdje_kupiti/g

 

Naziv Mjesto Telefon Adresa
9.maj GORAŽDE 038 221-051 Kulina bana 18
TRG-PHARM GORAŽDE Trg branilaca bb
DIVA MEDICA GORAŽDE Zdravstvenih radnika bb
GRADSKA LJEKARNA GORNJI VAKUF/USKOPLJE GORNJI VAKUF/USKOPLJE 030 265 187 Mehmed bega Stočanina bb
MAK GORNJI VAKUF/USKOPLJE 030 266 186 Uskopaljska bb
ALIUM GORNJI VAKUF/USKOPLJE 030 265 156 Prvog oktobra bb
MEDICON GORNJI VAKUF/USKOPLJE 030 266 536 Branilaca grada bb
ARNIKA GRAČANICA 035 706 906 Patriotske lige bb
GRADSKA APOTEKA GRAČANICA GRAČANICA 035 703 909 Alije Izetbegovića  15
GRADSKA APOTEKA GRAČANICA ogranak Donja Orahovica GRAČANICA 035 712 483 Donja Orahovica bb
ENAPHARM GRAČANICA Mionica Centar bb
LINEA GRAČANICA 035 819 482 Josipa Šibera bb
NOVA APOTEKA GRAČANICA 035 816 091 Huseina kapetana Gradaščevića
IBN SINA Gradačac GRAČANICA 035 816 056 Josipa Šibera 3
PROFARM GRADIŠKA 051 825 950 Patrijarha G.Đožića 1
LIBRAPHARM GRADIŠKA 065 633 866 Vidovdanska bb
MOJA APOTEKA NEVEN GRADIŠKA 051 814 640 Vidovdanska 12
MIRNA GRUDE 039 661 581 H.V.Hrvatinića bb
BIOPHARM, ogranak Grude GRUDE 039 662 104

Ova stranica sadrži informacije o proizvodima koje su namijenjene širokoj populaciji i mogu sadržavati detalje o proizvodu koje nisu dostupne ili dozvoljene u vašoj zemlji. Molimo da imate na umu da ne preuzimamo nikakvu odgovornost spram pristupa takvim informacijama koje se mogu kositi sa zakonskim regulama ili zloupotrebom u vašoj zemlji.